Blog

Komfortní zóna či malé vězení?

Komfortní zóna či malé vězení?

Pandemie přinutila mnoho lidí pracovat z domova, odpadly cesty do práce, mnoho lidí zůstalo bez možnosti pohybu ve své komfortní zóně. Komfortní zónu má každý z nás jinou. Z psychologického hlediska je tato zóna jakousi hranicí, ve které si...

Číst více

Co je to ženská síla?

Co je to ženská síla?

V kolektivním nevědomí lidstva se nachází silný program boje mezi pohlavími. Tento boj pramení ze strachu a strach je pravděpodobně výsledkem mnoha děsivých počinů našich předků. Dlouhodobým potlačováním ženského principu mocenskými st...

Číst více

Co je to krizová intervence?

Co je to krizová intervence?

Krizová intervence je odborný zásah, zahrnující rozhovor, anamnézu, diagnostiku, prevenci i sociální opatření. Krize ze ztráty – náhlý začátek – intervence závisí od průběhu a fungování sociální podpory. Krize ze životní změny –...

Číst více