Kdo jsem?

  • Psycholožka, terapeutka, lektorka se soukromou praxí.
  • Lektorka Školy lásky v rodině, lektorka Alpha nursingu, poradkyně a Gestalt terapeutka.
  • Pomáhám lidem růst.
  • V individuální práci kladu důraz na přítomnost, pozornost, sebeuvědomování, ukotvení v těle, emoční prožívání.
  • S klientem hledáme životní strategie, využíváme kreativní zdroje.
  • Čeho můžete dosáhnout: Změna vzorců chování, celistvý rozvoj, harmonizace vztahů.
  • Psychoterapie je metoda, ve které je nástrojem rozhovor a bezpečné prostředí.
  • Nabízím pomoc při nacházení vlastních zdrojů na cestě životem.