Pro jednolivce

Jak umím pomoci právě Vám?

Nejčastěji s klienty řeším tato témata:

  • osobnostní růst
  • hledání vlastních zdrojů
  • redukce úzkosti a stresu
  • osobní potíže – nespokojenost sám se sebou
  • vyčerpanost
  • nespavost
  • nervozita
  • problémy v komunikaci

Průvodce situacemi mimo komfortní zónu – rozvod, úmrtí blízké osoby.

Svoji práci mám velmi ráda. Je pro mě naplňující být průvodcem na cestě osobních změn.

Příběhy mých klientů jsou zrcadlem pro můj osobní vývoj.

S klientem rosteme společně, s klientem jdeme chvíli společně cestou životem.

Budete-li chtít, půjdu kousek i na Vaší cestě.